SWANK s.r.o.

Switch to desktop

SWANK s.r.o.

Ďalšie informácie:

SWANK s.r.o. 

IČO: 46657711

DIČ: 2023513030

IČ DPH:SK2023513030

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel sro, vložka č.: 56639/L

 Bankové spojenie:

 ČSOB a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, pobočka: J. Milca 780/14, 010 01 Žilina

 

Copyright © SWANK s.r.o.

Top Desktop version